فروش عمده دوربین خودرو
پک دی وی آر خودرو
دوربین خودرو

آشنایی با دوربین های خودرو

شما راننده ای خوبی هستید .زیاد تند نمی رانید.چراغ قرمز رد نمی کنید یا هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده نمی کنید.اما ممکن خودرویی به شما بزنه و در بره که پدیده ای بسیار فراگیر شده و شما برای گرفتن خسارت از شرکت بیمه به مدرک نیاز داشته باشید یا ممکن خودرویی به شما بزنه و وقتی پلیس می یاد راننده خاطی شروع به دروغ گویی کند و خود را به عنوان مظلوم حادثه جلوه دهد. بیمه خسارت شما را نمی دهد تا زمانی که خاطی پیدا شود تا آن زمان شما متضرر خواهید بود. دوربین خودرو نه تنها از صحنه های تصادف فیلم برداری می کند بلکه از تمامی حوادثی که اطراف خودرو رخ می دهد فیلم برداری می کند.

اخبار

logo-samandehi
پست

نصب دوربین خودرو در یک دقیقه

نمونه کیفیت دوربین خودرو

بررسی دوربین خودرو کد 502